Outdoor Summit 2021

  • Se resultater fra mødet her

Et overordnet tema med fire vinkler

I 2021 er årets tema Børn og Unge – sundere gennem naturen og et aktivt udeliv.

Forskning og praksiserfaringer viser, at naturen og det aktive udeliv kan løfte børn og unges sundhed, trivsel og læring. Vi kan og skal i endnu højere grad gribe denne mulighed. Behovet for et fælles blik, samarbejde og handling er stort. Børn og unge bliver mere og mere inaktive, hvilket udfordrer fremtidige generationers sundhed, trivsel og læring. 

Under Outdoor Summit vil vi først belyse potentialerne og inspirere. I solution labs arbejder vi derefter sammen på tværs af fagområder om at identificere barrierer, uforløste potentialer og konkrete handlingsmuligheder.

Resultatet af topmødet bliver række konkrete forslag til, hvordan vi kan styrke indsatsen for børn og unge. Det kan være nye pilotprojekter, ny forskning, nye samarbejder og forslag til nødvendige lovændringer.

Vores Natur Kalder
Med inspiration fra Vores Natur Kalder bringer vi dialoger med videre til det nationale topmøde Outdoor Summit. Se mere her.

Outdoor Summit logo grøn

19.-20.

august 2021
i faaborg

De fire vinkler

Naturdannelse & Naturforståelse

Børn og unges forhold til naturen forsvinder. Vi skaber en barriere for fremtidige generationers brug og kærlighed til naturen. Hvordan sikrer vi, at alle børn og unge får styrket deres tilknytning til naturen?

Rum og rammer

De fysiske rammer som faciliteter, stier o.l. stimulerer aktiviteterne. De er oftest udviklet og efterspurgt af voksne brugergrupper. Hvordan udvikler vi fremtidens faciliteter, så de stimulerer børn og unges brug af naturen – i skole og fritid?

Social ulighed

Der er stor social ulighed i brugen af naturen og det aktive udeliv. Skal vi have flere ud i naturen skal vi også fokusere på nye målgrupper. Hvordan får vi alle med?

Natur og bæredygtighed

Et stigende fokus på klima og biodiversiteten giver nye naturarealer i Danmark, og dermed også nye muligheder for børn og unges aktive udeliv. Hvordan sikrer, vi at ny klimanatur, biodiversitet og børn og unges aktive udeliv understøtter hinanden?