Partnere

Outdoor Summit FMK logo
Outdoor Summit LOA
Outdoor Summit DGI
Outdoor Summit SDU
Outdoor Summit CenterForBørnogNatur
Outdoor Summit Friluftsrådet
Outdoor Summit KFUM Spejderne logo
Destination Fyn - en del af EHF, Outdoor Summit

Derfor er vi med i Outdoor Summit

“DGI ser et stort potentiale i at skabe bedre muligheder og rammer for at være aktiv i naturen i gode fællesskaber. DGI vil styrke mulighederne for at være aktiv i naturen ved at fjerne barrierer og ved dyrke fællesskaber gennem stærke værtsskaber og foreninger. Outdoor Summit er for os en fantastisk platform for at udvikle udelivet for danskerne og se på fælles løsninger på tværs af siloer.”

Thomas Larsen Schmidt, programleder i DGI Outdoor

 

“Børns naturdannelse, friluftslivets rum og rammer og social ulighed i friluftslivet er alle emner, som Friluftsrådet er meget optaget af. Vi ser derfor frem til, at Outdoor Summit 2021 vil bidrage til udveksling af gode erfaringer og skabe nye partnerskaber mellem civilsamfundets organisationer, kommuner og andre aktører.”

Jakob Simonsen, chefkonsulent i Fritidsrådet

“Med Svanninge Bakker og Bjerge på den ene side og Det Sydfynske Øhav på den anden, er Faaborg allerede i dag en outdoor-by. Men der er stadig et stort potentiale for at få flere ud i naturen med alle de positive effekter, vi ved det har for krop og psyke. Det gælder ikke kun her i Faaborg-Midtfyn, men i hele Danmark. Det potentiale vil vi gerne være med til at udfolde, og derfor er vi en del af Outdoor Summit.”

Hans Stavnsager, borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune


“For Lokale og Anlægsfonden er naturen en hjørnesten i danskernes fritidsliv. Mange bruger naturen, men potentialet er langt større. Outdoor Summit skaber en unik ramme om at forløse dette potentiale. Vi ser Summit som et værdifuldt udviklingsværksted, hvor vi kan styrke topmødets vinkler på fremtidens mødesteder, der kan stimulere og understøtte aktiviteter i naturen.”

Jens Øyås Møller, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden

Center for Børn og Natur arbejder for at styrke børns relation til naturen og en af vejene går gennem leg og fysisk aktivitet. Det er desværre ikke alle børn forundt at klatre i træer i skoven, fange fisk i åen, plaske ved stranden eller cykle en tur ud i det blå. Der er derfor god grund til at sætte fokus på, hvordan det aktive udeliv kan fremmes, og derfor er Center for Børn og Natur naturligvis med i partnerskabet bag Outdoor Summit.”

Søren Præstholm, centerleder på Center for Børn og Natur


“På Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet har vi fokus på idræt, bevægelse og sundhed. Vi arbejder med at skabe viden om, udvikle og afprøve metoder til at forbedre sundheden gennem aktiv livsstil. Derfor er vi partner i Outdoor Summit, som vi ser som et nyt ambitiøst tiltag, der skal fremme aktivt udeliv blandt børn og unge bl.a. gennem nye bæredygtige rum og rammer.”

Søren Andkjær, lektor og ph.d. ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet